Publikum får tilgang vie kommunens nettsted til informasjon om eiendommer, planer og interessante steder.

GIS/LINE webinnsyn er tilgjengelig via kommunenes nettsider. Publikum får tilgang til informasjon om eiendommer, planer og interessante steder.

Løsningen er basis i kommunale tjenester som for eksempel leveranse av plandata, produksjon av situasjonskart og integrasjon med andre fagsystemer.