Løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg.

ISY JobTech er en helhetlig løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg. 

Systemet tilbyr funksjonalitet innen forebyggende, korrektivt og tilstandsbasert vedlikehold, 
samt analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold.

ISY JobTech er et verktøy for å

  • sette vedlikehold, internkontroll og dokumentasjon i system
  • gi økt sikkerhet og tilgjengelighet for anlegg
  • hjelpe med å prioritere og planlegge arbeidsoppgaver
  • håndtere utfordringer knyttet til korrektivt, preventivt og tilstandsbasert vedlikehold
  • hjelpe ledelsen med å ta kvalifiserte og velbegrunnede avgjørelser