Jonathan FDV er et forvaltnings-/drifts- og vedlikeholdsverktøy.

Jonathan FDV er et forvaltnings-/drifts- og vedlikeholdsverktøy for bygningstegninger og som gir planer for bruk til blant annet rengjøring og brann.

Jonathan FDV er bygd opp av 6 ulike fagmoduler:

  • Grunnmodul
  • Brann
  • Vedlikehold
  • Leieforhold
  • Park og anlegg
  • Renhold

der hver enkelt fagmodul kan benyttes uavhengig av de andre. Det kan tilpasses den enkelte organisasjon og brukere med individuell tilgang.