KomTek knytter fagdata sammen med digitale kart og geografiske informasjonssystem.

KomTek utnytter data fra matrikkelen til å vedlikeholde basisinformasjon i de kommunale registre.

KomTek knytter deretter ulike fagdata sammen med digitale kart og geografiske informasjonssystem. Systemet dekker arbeidsoppgaver som registrering, oppfølging, rapportering og fakturering av feiing og tilsyn.

Funksjonsområder:

  • §13 Tilsyn
  • Vannmåler
  • Renovasjon
  • Eiendomsskatt

Håndterer også ruter, beholdere og har tømmekalender og fakturering.