Norges offisielle eiendomsregister.

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Den har en eiendomsdel, en bygningsdel og en adressedel.

Eiendomsdelen omfatter alle matrikkelenheter i Norge med matrikkelnummer, grenser og tinglyst eier.

Bygningsdelen inneholder alle bygninger med bygningsnummer, plassering, type og status. I adressedelen er alle offisielle adresser registrert og stedfestet.

Kommunene er den lokale matrikkelmyndigheten, og har ansvaret for oppmåling og føring av matrikkelen.

Statens kartverk er den sentrale matrikkelmyndigheten som har utviklings- og driftsansvar for matrikkelsystemet.