Quadri Map Server (QMS) er et system for organisering av kartdata.

Systemet er basert på internetteknologi og åpne internasjonale standarder. Samtidig er håndtering av den nasjonale SOSI-standarden ivaretatt.

QMS skal danne grunnlaget for en nasjonal infrastruktur for digital geografisk informasjon.

QMS benytter Oracle som databasesystem for lagring av data.