System for å registrere og administrere alle forhold i et kabelnett.

Telemator er et kartsystem for data/fiber infrastruktur i Nedre Eiker. TelMe (Telemator Map Extention) er det grafiske brukergrensesnittet for programmet. Som innsynsprogram benyttes gratisprogrammet MapInfo ProViewer.

Følgende moduler er i programmet:

  • Telemator
  • TelMe
  • MapInfo ProViewer