En helhetlig og integrert telefoniløsning

En helhetlig og integrert telefoniløsning skal medvirke til at hver enkelt kommune kan utføre bedre tjenester både til innbyggere, næringsliv og de ansatte.

En felles plattform er også et viktig element i samhandling mellom kommunene og er en forutsetning for gevinstrealisering.

Status pr. dags dato

Alle D-IKT-kommunene har samme telefoniplattform og en felles telefonsentral som står på rådhuset i Drammen. Dett er en AVAYA Aura rls 7.6 .På store lokasjoner som for eksempel. Rådhusene i kommunene, er det satt ut en egen gateway.

Alle kommunene har en koordinert nummerplan. Det er inngått en rammeavtale på telefonitjenester og –produkter med ATEA fra mai 2016 ( 2+1+1). 

Målsettinger

  • Etablere felles avtaleverk på tjenester og service, slik at samarbeid om felles løsning gir storkunde- og stordriftsfordeler.
  • Felles telefoniplattform på alle virksomheter. Tilrettelegge slik at flest mulig kan ta i bruk mulighetene i en felles plattform.
  • Alle virksomheter skal over på felles IP-plattform i hver kommune, slik at all intern telefonitrafikk blir kostnadsfri.
  • Utbygging av mobil telefoni der det er behov for trådløse telefoner.
  • Gjennomføre opprydding i abonnement med oppsigelse av overflødige abonnement.