En helhetlig sambands- og infrastrukturløsning

En helhetlig sambands- og infrastrukturløsning skal medvirke til at hver enkelt kommune vil få økt effektivitet og kvalitet i sitt daglige arbeid.

Status pr. dags dato
Det er generelt få virksomheter uten fiberforbindelse i Drammen, Nedre Eiker,Røyken og Sande. I Svelvik er det noe dårligere utbygd med fiber. Kommunene legger pr.dags dato bare fiber til bruk i kommunale virksomheter og bygg. Innbyggere og private firmaer må kontakte bredbåndsleverandører for fibertilkobling.

Drammen: Har et samarbeid med flere forskjellige bredbåndsleverandører og Glitrevannverket, hvor man arbeider ut i fra et bytte-låns prinsipp. Det ble i perioden 2010 og 2011 etablert et digitalt kartverk over alle signalkabler i Drammen kommune. Det legges fiber til nye kommunale lokasjoner etter kost-nytte. Kommunen eier sitt eget fibernett.

Sande: Har etablert sitt kartverk over fiber digitalt. Det legges fiber til nye lokasjoner der det er mulig og ellers etter kost-nytte. Kommunen eier sitt eget fibernett.

Svelvik: Fiber bygges ut etter kost-nytte. Kommunen eier sitt eget fibernett.

Røyken: Røyken har en rammeavtale med Telenor på leid fiber fra til de fleste av sine virksomheter. 

Nedre Eiker: Godt utbygd med fiber til lokasjoner. Kommunen har i samarbeid med en bredbåndsleverandør lagt trekkerør flere steder i kommunen. Kommunene eier sitt eget fibernett. Utbygging skjer etter kost-nytte.

Målsettinger

  • Etablere plan for intern fiber i kommunene.
  • Bygge fiberringer som ivaretar sikkerhet i nettet ved feil/brudd på fiber internt og mellom kommuner.
  • Etablere fiber til resterende virksomheter hvor dette er lønnsomt eller nødvendig.
  • Redusere leid fiber og samband i takt med utbygging av egen fiber.
  • Etablere avtaler som sikrer oppetid og feilretting hos samarbeidende fibereiere der dette ikke finnes fra før.