Mobilløsninger skal velges på bakgrunn av tjenestemuligheter, tilgjengelighet og funksjonalitet for brukerne.

Løsningene skal inneha nødvendig funksjonalitet og kapasitet, slik at brukerne skal kunne utføre de oppgavene hver kommune har behov for. Den tekniske løsningen skal samordnes for alle kommunene. Mobilløsningene skal i den grad det er hensiktsmessig kunne integreres og samordnes med kommunenes datasystemer.

Status pr. dags dato
Det er etablert en felles avtale med leverandør på mobiltjenester og -trafikk gjennom Buskerud fylkeskommune. Avtalen gjelder for kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold. En begrenset standardisering av modeller er innført ved kjøp av mobiltelefoner i noen kommuner, som skal sikre nødvendig funksjonalitet og driftsstabilitet for brukerne.  Avtalen administreres i hver enkelt kommune. Tellerskrittkostnader og kjøp av mobiler administreres i hver enkelt kommune og virksomheter.

Målsettinger

  • Samle alle mobilnettene i kommunene i ett tjenestenett, med felles avtale mot ekstern leverandør på drift og vedlikehold.
  • Etablere rutiner som sikrer at alle mobiltelefoner inngår i samme tjenestenett. Vil gi samtalerabatt til/fra mobil.
  • Etablere felles retningslinjer for valg av mobiltelefoner og handlingsplan for implementering av tjenester.