Vi sikrer stabil drift og høy oppetid slik at applikasjonene blir et verdifullt verktøy for virksomhetene.

Gjennom Applikasjonsdrift, skal vi sørge for at applikasjonen tilrettelegges og at applikasjonen har de funksjoner som er nødvendige for at dette skal bli et godt verktøy for virksomheten. Vi skal sikre god tilgjengelighet og opprettholde stabilitet/oppetid, samt at de er oppdatert og patchet til enhver tid. 

Oppgaver som skal ivaretas:

 • Installasjon
 • Integrasjoner
 • Brukertilgang til applikasjonen (Autentisering?)
 • Proaktiv overvåking og varsling
 • Riktig lagring av data (sikkerhet, filformater, komprimering osv)
 • Sikkerhetskopiering - ivareta gjenoppretting
 • Oppdatering (av applikasjon/database)
 • Feilrapportering til leverandør/utvikler
 • Server oppdateringer
 • Applikasjonsdokumentasjon
 • Fagapplikasjon brukerstøtte

(Dette vil variere fra system til system. Utfører kan også være ekstern leverandør eller tredjepart.) 

Kommunen/virksomhet må ha systemeier og superbruker