Vi forvalter og administrerer applikasjoner gjennom hele livsløpet, fra de anskaffes og driftes, til de erstattes.

Funksjonen/Tjenesten støtter og opprettholder operasjonelle applikasjoner og spiller også en viktig rolle i utformingen, testing og forbedring av applikasjoner som inngår i tjenestene. Utføres for alle applikasjoner enten de er egenutviklet, innkjøpt og evt. tilpasset.

Tjenesten omfatter:

  • Applikasjonsdokumentasjon
  • Leveransekontroll av applikasjoner/Versjonshåndtering
  • Applikasjons kildekodesikkerhet (sikkerhetsaspekter)
  • Opprettholde og dokumentere data grensesnitt
  • Eksisterende applikasjons integrasjon og styring
  • Applikasjons kontinuitetsplanlegging (krisehåndtering/gjenoppretting/vedlikehold/oppgradering)
  • Database administrasjon
  • Katastrofe gjenoppretting
  • Tilgangsstyring