Vi tilbyr opplæring og opplæringsmateriell for å hjelpe brukeren med å utnytte applikasjonene mest mulig effektivt.

D-IKT tilbyr kursing/webinar, e-læring og andre brukernære tiltak for å heve brukerens/ kundenes kompetansenivå innen spesifikk applikasjonsbruk. Vi skreddersyr opplæringen i nært samarbeid med kommunen/virksomheten.

Tjenesten omfatter:

  • Kurs i utvalgt fagapplikasjoner/system
  • Kurs på lokasjon eller via webinar (web og seminar)

Kontakt oss

Denne tjenesten bestiller du fra sektoransvarlig for din sektor ved å sende oss en e-post til  eller ringe oss på telefon 32 04 60 40.