Basert på kravspesifikasjon kan vi bistå med alle faser av anskaffelser, nyutvikling og videreutvikling.

Tjenesten omfatter:
Ved hyllevare:

  • Sjekke marked for alternative løsninger som dekker behovet/kravet:


Ved skreddersøm:

  • Spesifisere en løsning basert på behov /krav
  • Engasjere eksterne konsulenter for å utvikle løsningen
  • Dokumentasjon av løsning
  • Overlevering til drift
  • Videreutvikling