Vi hjelper kommunene med å kartlegge behov, utarbeide kravspesifikasjoner og evaluere tilbud.

D-IKT bør involveres i en tidlig fase slik at vi bidrar til at kvaliteten på konkurranse grunnlaget blir best mulig, og sikrer at det kan integreres inn i dagens eksisterende system/applikasjon. D-IKT sine arkitekturprinsipper bør ligge til grunn ved implementering av nye systemer.

Tjenesten omfatter:

  • Kartlegge behov (dagens behov - ønsket behov)
  • Definere krav
  • Utarbeide konkurranse grunnlag (ved større anskaffelser)
  • Evaluere tilbud (ved større anskaffelser)

Denne tjenesten bestiller du fra sektoransvarlig for din sektor.