Vi legger til rette for at applikasjoner og tjenester blir gjort tilgjengelig på mobile enheter.

Vi tilbyr mobile løsninger for eksisterende applikasjoner i D-IKT/ny hyllevare/egenutvikle apper fra design, konfigurasjon og utvikling av mobilitetsløsninger for kunder.

Tjenesten omfatter:

  • Overvåking og drifting av applikasjonsservere, brannmur og nettverk
  • Sikker tilgang fra mobile løsninger
  • Feilmelding til ekstern leverandør

Kommunen/virksomhet må ha systemeier og superbruker