Vi er med å kartlegge behov og designe tjenester med gode brukeropplevelser for kommunens ansatte og innbyggere.

Behovskartlegging eller Tjenestedesign er en brukersentrert metode for å lage både eksisterende og nye tjenester bedre og mer sammenhengende.

Målsetningen med tjenestedesign er å utvikle brukervennlige og helhetlige tjenester med effektiv drift.

Tjenesten omfatter:

Vi jobber etter de fem sentrale prinsippene i tjenestedesign:

  1. Mennesker i sentrumTa utgangspunkt i menneskers uttalte og tause behov og adferd for å skape meningsfulle tjenester.
  2. Samskaping: Involver alle berørte parter i tjenestedesignprosessen for å gi eierskap.
  3. Helhetlig tilnærmingTa hele tjenesten i betraktning for å skape en god og sammenhengende opplevelse for alle berørte parter.
  4. VisualiseringVisualiser informasjon og idéer for å forenkle kompleksitet og skape felles forståelse.
  5. Test tidlig og ofte: Lag utkast til ulike elementer av tjenesten gjennom hele prosessen for å utprøve, validere og videreutvikle ideer.