Vi gir råd om endringsledelse slik at virksomhetene lykkes med å ta i bruk nye arbeidsprosesser og ny teknologi.

Endringsledelse er en strukturert metode for å føre organisasjoner fra en nåværende tilstand til en ønsket fremtidig tilstand. Det handler om å forstå hvordan virksomheten kan starte med, gjennomføre og få støtte for nødvendige endringer.

Målsetningen med endringsledelse er at virksomheten effektivt får tatt i bruk nye arbeidsmåter og ny teknologi, samtidig som man opprettholder en tilfredsstillende produktivitet, tar vare på de menneskelige ressursene og får realisert de planlagte gevinstene som var motivasjonen for endringen.

Tjenesten omfatter:

Vi jobber tett sammen med kommunen for å:

  • Skape felles forståelse i organisasjonen for hvordan ny teknologi muliggjør nye arbeidsprosesser og endrer organisasjonen, kompetansekrav og roller.
  • Forberede endringene som kommer ved å utarbeide kommunikasjonsplan, gevinstrealiseringsplan, opplæringsplan og innføringsplan.
  • Gjennomføre opplæringstiltak, slik at medarbeiderne har den kompetansen som er nødvendig for å utføre nye arbeidsprosesser.
  • Iverksette nye arbeidsprosesser, ny organisering og nye roller.

Kontakt oss

Denne tjenesten bestiller du fra sektoransvarlig for din sektor ved å sende oss en e-post til  eller ringe oss på telefon 32 04 60 40.