Vi bidrar i analyse av arbeidsprosesser og gir råd i prosessforbedring for å effektivisere kommunen og tilby bedre tjenester.

Prosessforbedring handler om å sette virksomheten i stand til å løse arbeidsoppgavene på en bedre måte, gjerne for å imøtekomme nye krav om kvalitet og effektivisering. Når det gjøres i kombinasjon med at det tas i bruk nye og forbedrede verktøy eller teknologi kalles det digitalisering. 

Målsetningen ved å forbedre prosesser er  å skape varig forbedring av effektiviteten og/eller kvaliteten.

Tjenesten omfatter:

Rådgiving og kompetanse for å utføre og støtte kommunen i å:

  • Kartlegge dagens prosess
  • Utarbeide ny prosess
  • Vurdere ny prosess
  • Implementere

Kontakt oss

Denne tjenesten bestiller du fra sektoransvarlig for din sektor ved å sende oss en e-post til  eller ringe oss på telefon 32 04 60 40.