Vi bidrar med prosjektledere som har kompetanse, innsikt og erfaring med prosjekter i kommunal sektor.

Vi har prosjektledere som har innsikt, kunnskap og erfaring med tjenesteleveranser og prosjekter i kommunal sektor.

Målet er å sikre kommunen godt gjennomførte prosjekter som leverer ny teknologi til virksomhetene, slik at de kan settes i stand til å endre sine arbeidsprosesser og hente ut gevinster.

Tjenesten omfatter:

  • Prosjektledelse
  • Prosessrådgiving
  • Rådgiving etter anerkjente metoder

Prosjektleder tildeles ved godkjent prosjekt. Ved spørsmål kontakt sektoransvarlig for din sektor.