Vi hjelper virksomhetene med anskaffelser som legger til rette for effektiv informasjonsflyt og nødvendige endringer i arbeidsprosesser.

Strategisk innkjøp og anskaffelser hjelper virksomhetene med riktige valg av teknologi, IT-leverandører, applikasjoner, IT-utstyr m.m.

Målet er å gjøre anskaffelser som legger til rette for effektiv informasjonsflyt og nødvendige endringer av arbeidsprosesser (digitalisering), slik at man kan ta ut gevinster.

Tjenesten omfatter:

  • Rådgiving og kompetanse
  • Vi kan også lede og gjennomføre hele anskaffelsesprosessen