Vi har IT-faglig kompetanse og erfaring som er nødvendig for å velge riktig strategi og lykkes med digitalisering.

Strategisk planlegging er en formalisert prosedyre for å ta helhetlige beslutninger om fremtiden og allokere ressurser. Det handler om å sette retning for framtiden og legge langsiktige planer for hele virksomheten. 

Målet med strategisk planlegging er å forme tjenestene slik at man løser de på en ressurseffektiv, god og forsvarlig måte.

Tjenesten omfatter:

  • Analyser av styrker og svakheter, risiko og muligheter
  • Planlegging av kundenes ressurser, kapasiteter og kompetanse i henhold til strategier
  • Sikre at IT-tjenester understøtter virksomhetsstrategier