Vi har arkitekter med kompetanse og erfaring i å samordne forretning og arkitektur for å nå kommunens forretningsmål.

Virksomhetsarkitektur handler om å samordne forretning og arkitektur for å nå kommunens forretningsmål.

Målet er å hjelpe kommunene med å gjennomføre organisasjonsendringer og ta i bruk ny teknologi (digitalisering).

Tjenesten omfatter:

En ansvarlig arkitekt som kartlegger mål og behov ved å:

  • Kartlegge hvilke ønskede forretningsmål vi ikke når med dagens arkitektur
  • Kartlegge dagens arkitektur
  • Beskrive morgendagens arkitektur
  • Utarbeide en GAP-analyse
  • Lage plan for (stegvis) transformasjon fra dagens arkitektur til morgendagens arkitektur
  • Passe på at resten av IKT leverer til gitte krav og behov som forretningen har

Derfor er IT-arkitektur viktig