Implementering av IT-arkitekturprinsipper og IT-standarder er viktige for vellykket effektivisering av offentlige virksomheter

 

 Bestill arkitekturrådgivning