Vi sikrer, drifter og overvåker databaser, nettverk, servere og datarom.