Vi drifter og overvåker alle våre servere og sikrer at de er tilgjengelige og ivaretar sine oppgaver.

Det innebærer å holde en server frisk og rask så den kan gjøre oppgaven den er satt til uten driftstans. Det vil blant annet innebære gjennomgang av systemlogger, sjekk av backup, sikkerhet(antivirus), dataforbruk og oppdateringer. D-IKT tilbyr både fysisk maskinvare og virtuelle maskinvare.

Tjenesten omfatter:

  • Nett og fysisk serverinfrastruktur i datarom
  • Drifter serverene på Windows plattform
  • Løsning for backup og fysisk lagring 
  • Servervirtualisering
  • Installasjon og oppgradering av operativsystem
  • Programvare for virtualisering, operativsystem og overvåking
  • Logisk sikring: soneinndeling, brannmurer, antivirus og antimalware
  • Stabil, pålitelig og sikker drift
  • Minimal nedetid