Alle våre databaser, nettverk og servere er sikret mot tilgang fra uvedkommende og tap av informasjon.

Styringssystemer og risikostyring, revisjoner og etterlevelse av lover og krav.

En av forutsetningene i D-IKT-samarbeidet er at det skal baseres på felles administrative og sikkerhetsmessige retningslinjer og rutiner. Felles retningslinjer og rutiner skal legges til grunn for all bruk av IKT-verktøy i deltakerkommunene, og disse skal gjelde for samtlige brukere.

Tjenesten omfatter:

  • Brannmur står sentralt i datarommet og beskytter servere og klienter
  • Antivirus: Alle servere og PCer har antivirusbeskyttelse
  • Innholdskontroll: sentralt installert programvare hindrer tilgang til uønskede websider og bruk av uønskede applikasjoner.
  • E-postvasking: sentralt installert programvare fjerner uønskede masseutsendte e-post(spam)
  • Tjenestenekt beskyttelse (DDoS)

En forutsetning for sikkerhet er at alle følger sikkerhetsmessige retningslinjer