På liv og helse har vi en døgnbemannet vaktordning som overvåker og håndterer alle hendelser som gjelder applikasjoner i helsesektoren.

Tjenesten er for helsesektor innen liv og helse

 • Mottak og håndtering av kritiske henvendelser og vesentlig driftsforstyrrelser. Telefonen er bemannet utenfor ordinær åpningstid (kl. 16:00-07:30), helger og helligdager. Alle henvendelser utenom denne tiden skal gå via Driftstøtte i bemanningstiden.
  • Merk! Tjenesten dekker ikke ordinær kundesupport (driftstøtte)
 • Henvendelser kan gjelde alle driftsmessige leveranser/tjenester som D-IKT er ansvarlig for.
 • Full oppfølging av henvendelsen så lenge saken er åpne.
 • Tilbakemeldinger om den enkelte henvendelse når løsning tar tid, eller når tilbakemelding er avtalt.

Tjenesten omfatter:

 • Henvendelse mottas via eget telefonnummer
 • Tjenesten er bemannet i perioden utenfor åpningstider til Driftstøtte
 • Mottatte saker blir registrert i D-IKTs sakssystem og tilbakemelding gis.
 • Henvendelser som gjelder ikke godkjente applikasjoner/-tjenester, vil bli avvist
 • Henvendelser som gjelder ordinær brukerstøtte, vil bli henvist til Driftstøtte i ordinær arbeidstid.
 • Utrykning skjer hvis det er nødvendig for å løse saken
 • Hvis eksterne ressurser kreves for løsning, og det finnes avtale med dem, blir dette vurdert og evt. innhentet umiddelbart, eller i ordinær arbeidstid i henhold til prioritering på saken. Evt. kostnader må godkjennes av kunden før igangsetting.
 • Tilbakemeldinger gis underveis i henhold til avtale med brukeren.

Krav for å benytte seg av tjenesten: Databruker i D-IKT