Vi hjelper kommunen med å velge og innføre løsninger som legger til rette for å effektivisere driften og tilby bedre tjenester.

I avdelingen sitter blant annet ressurser med ansvar for virksomhetsarkitektur, applikasjonsutvikling og forvaltning, ressursstyring, Test og release og Change Management. Avdelingen jobber blant annet med: 

  • Kapasitetsstyring (driftsmiljø, infrastruktur, nye tjenester, gjøre behovs vurdering og gi innspill til driftsavdeling)
  • Tjenesteporteføljestyring
  • Endringsstyring (Change Management)
  • Test, Release og driftssetting
  • Ressursstyring (ansatte)
  • Tjenestekunnskapshåndtering (Service Knowledge Management)
  • Applikasjons-utvikling (Løsningsarkitekt, løsningsdesign, teknisk mottak av nye løsninger og utvikling av funksjonelle krav.)

Avdelingsleder: