D-IKT består av et styre, et strategi- og koordineringsutvalg og en daglig leder

Styret er D-IKTs øverste organ og består av følgende personer:

  • Kommunaldirektør Kirsti Aas Olsen, Drammen kommune 
  • Rådmann Truls Hvitstein, Nedre Eiker kommune
  • Rådmann Per Morstad, Røyken kommune
  • Rådmann Olav Grande, Sande kommune
  • Svein V Thorgersen, Svelvik kommune (styrets leder)

8. Juni 2017vedtok styret følgende:

Strategi- og koordineringsutvalget avvikles i sin nåværende form med virkning fra 15. juni 2017. Ordningen med Arbeidsutvalg slik vedtektene fastsetter gjeninnføres fra samme dato. Kommunene gjør selv en vurdering av hvem som skal representere kommunen når man nå går tilbake til ordningen med arbeidsutvalg.


Arbeidsutvalget, som utgjør D-IKTs daglige kontaktflate mot den enkelte kommune, består av:

  • Frank Baklid, Drammen kommune
  • Jan Tore Skjørshammer, Nedre Eiker kommune
  • Eli Sofie Berg, Røyken kommune
  • Hanne Astad, Sande kommune
  • Tone Lystad Olsen, Svelvik kommune

Samt daglig leder i D-IKT Erik Brun-Pedersen