Gro Jeanette Iversen har det faglige og administrative ansvaret.

Gro Jeanette Iversen

Kontakt 

Daglig leder for Drammensregionen IKT: