D-IKT har en fungerende IDF-gruppe.

D-IKT legger vekt på et godt arbeidsmiljø og har etablert Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter). Gruppen består av følgende personer:

  • Erik Brun-Pedersen, daglig leder
  • Annika Horten, avdelingsleder
  • Torun Johansen, avdelingsleder
  • Håvard Haugsgjerd, staben
  • Ingunn Ryghseter, verneombud
  • Hans Petter Nyhuus, plasstillitsvalgt Fagforbundet
  • Anne W. Høyer, hovedtillitsvalgt og fungerende plasstillitsvalgt Delta
  • Rune Johan Henriksen, plasstillitsvalgt NITO

Gruppa har et møte i måneden. Den er samhandlingsarenaen i D-IKT, hvor vi diskuterer alt fra medarbeiderundersøkelsens resultater, virksomhetsplaner, budsjetter, omorganiseringer m.m.