Drammensregionen IKT (D-IKT) ble etablert i 2006.

Som følge av politiske vedtak i Drammen, Sande og Svelvik i 2005, ble det i april 2006 etablert et interkommunalt samarbeid innen IKT. Denne IKT-tjenesten har fått navnet Drammensregionen IKT, forkortelsen D-IKT benyttes også. Etter tilsvarende vedtak i Røyken kommune i 2009, tiltrådte Røyken samarbeidet fra 01.01.2010 og Nedre Eiker tiltrådte fra 01.01.2013.

Formell forankring

 • Kommunelovens § 27 – interkommunalt styre
 • IKT defineres som en administrativ funksjon
 • Kommunenes felles IKT avdeling
 • Ikke et bedriftsøkonomisk formål
 • Tilfredsstiller krav i anskaffelsesregelverk
 • Vedtekter
 • Styret består av rådmennene i samarbeidskommunene
 • Daglig leder
 • Arbeidsutvalg: koordineringsorgan

Grunnpilarer i samarbeidet

 • Strategisk etablering
 • Sentralisering med driftssenter i Drammen
 • En felles intern IKT avdeling for kommunene  
 • Felles standarder og systemportefølje, vedtatt harmoniseringsstrategi
 • En portefølje av programmer og tjenester
 • Størst mulig grad av felles større utviklingsprosjekter
 • Kommuner kan velge å kjøre egne løsninger, men må da dekke alle kostnader alene