Drifter, overvåker og supporterer applikasjoner, databaser, nettverk, servere og datarom.

Avdelingen er den største med flest ansatte. Her er drift, support og overvåking i fokus. Ansatte har blant annet ansvar for datarom, teknisk drift, applikasjonssupport og applikasjonsdrift samt klientsupport.

Oppgaver som skal ivaretas:

 • Drift og teknologistyring
 • Monitorering og kontroll
 • IT driftskontroll
 • Datarom
 • Drift og teknologistyring
 • database
 • lagring
 • nettverk
 • desktop
 • integrasjonsplattform
 • Utstyr og konfigurasjonsstyring (sccm, policy) 
  • Tilgangsstyring
  • Hendelsesstyring / overvåking
  • Servicedesk
  • Applikasjonssupport
  • Incidentsstyring
  • Problemstyring 

Avdelingsleder: