Ansvarlig for kunderelasjon og kommunikasjon mot de ulike sektorene.

Avdelingen består av fire sektoransvarlige samt to rådgivere i tillegg til avdelingsleder.

Ansatte i avdelingen skal ha den overordnede kommunikasjon mot kommunene og andre kunder.

Sektorene følges opp av fire sektoransvarlige:

  • Sektoransvarlig Administrasjon og økonomi, Arne Kristian Ovlien
  • Sektoransvarlig Helse og omsorg HSO, Anja Sæther Aulie
  • Sektoransvarlig Oppvekst, Ingunn Ryghseter
  • Sektoransvarlig Tekniske tjenester og kultur, Tone Næss

De ansvarlige har kunderelasjonsansvar som oppfølgingsmøter, statusmøter m.m. De skal sikre at IT støtter forretningen og er bindeleddet mellom IT og forretning.

Det er bl.a rådgiving innenfor strategi, digitalisering og virkshomhetsarkitektur.

De skal forstå forretningsbehovene, innovasjon, følge opp SLA (Service Level Agreement) og Tjenestekatalogstyring.

Avdelingsleder: