Lærlinger innenfor IKT-servicefag

D-IKT har valgt å ta imot lærlinger i IKT-servicefag. Dette har vi hatt i mange år, og lærlingene har vært en god ressurs for oss.  I de siste årene har vi tatt inn en ny lærling hvert år. Da har vi til enhver tid to lærlinger siden lærlingtiden varer i to år. Vi tok inn flere før, men har funnet ut at dagens behov er to lærlinger.

D-IKT kan tilby lærlingene et svært variert tilbud, siden vi har ansvar for mange ulike brukergrupper rundt i kommunene.  Dermed kan support være alt fra svar på spørsmål på D-IKTs driftstøtte, veiledning direkte på PC-en, eller hjelp til å få nett og PC-er i orden og på plass.

Fagplanen inneholder mange tema som lærlingene må få opplæring i. Etter at de nå har fått en opplæringsplan omkring IKT servicefag, så er trykket på veiledning og service blitt hovedområdet, og serveropplæring og emner rundt dette er tonet ned.

Vi synes lærlingene glir raskt inn i miljøet, og etter kort tid blir de satt til å hjelpe brukere på telefon. Det er mye å lære og læringskurven er bratt, men med god hjelp av kolleger med lengre fartstid, så går det bra. Lærlingene blir en del av avdelingen driftstøtte i D-IKT.

Når lærlingtiden nærmer seg slutten, går lærlingene opp til fagprøve hos oss.

Søknad om lærlingplass sendes