Styrer leverandører, avtaler, anskaffelser og informasjons-sikkerhet.

Avdelingen består av ansatte med kompetanse innenfor leverandørstyring, informasjonssikkerhet og offentlige anskaffelser.

Leverandørstyring

Avdelingen skal være bindeleddet mellom virksomhetene, Drammensregionen IKT og leverandørene. I tillegg skal avdelingen ivareta eierskap til kontraktene og leverandørenes gjennomføringsevne.

Videre skal avdelingen støtte behovene til virksomhetene og sikre gjennom møteplasser at alle tjenesteleverandører oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser for å muliggjøre virksomhetenes behov.

Informasjonssikkerhet

Avdelingen har eierskap til informasjonssikkerhet i Drammensregionen IKT

Viktig område er å sikre at som databehandler for kommunene skal D-IKT oppfylle kravene i tråd med interne vurderinger, nåværende og kommende norsk lovverk og bransjenormer.

Anskaffelser

Avdelingen skal sikre kommersiell / teknisk / funksjonell egnethet og kontraktsform ved alle strategiske innkjøp. Ta ansvar for at alle strategiske varer og tjenester er innkjøpt på en kontrollert måte, ved å benytte innkjøpskunnskap og spesifikk produkt- og IT- tjenestekunnskap

Prosjektledelse

Avdelingen har prosjektledere som brukes i kommunens digitaliseringsprosjekter. Prosjektledere har kompetanse, innsikt og erfaring med prosjekter i kommunal sektor.

Avdelingsleder: