D-IKT er miljøfyrtårnsertifisert

Dette er en lavterskelsertifisering som bekrefter at virksomheten oppfyller alle lovkrav i forhold til arbeidsmiljø, og at virksomheten lever opp til alminnelig kjente og aksepterte standarder og forskrifter for ivaretakelse av det ytre miljøet.

Miljøfyrtårnsertifiseringen har fokus på følgende områder:

  1. Arbeidsmiljø (forsvarlig inneklima, gode ergonomiske forhold, tilrettelegge for fysisk trening m.m.)
  2. Innkjøp/forbruk (miljøvennlige produkter)
  3. Energi (skal være lavest mulig)
  4. Transport (mest mulig miljøvennlig)
  5. Avfall (kildesortering)
  6. Utslipp til luft og vann
  7. Estetikk (ytre og indre vedlikehold av egne bygninger og eventuelle utearealer)

Virksomheten må resertifiseres etter tre år, så det er nødvendig å ha et kontinuerlig miljøfokus.