D-IKT har i 2016 et driftsbudsjett på ca 69,6 millioner kroner og kjerneinvesteringer for ca 9,4 millioner kroner.

D-IKT har i 2016 et driftsbudsjett på ca 69,6 millioner kroner og kjerneinvesteringer for ca 9,4 millioner kroner.

Hovedelementene er utskifting av brannmur, nettverkskomponenter og sentralt lagrings- og backupsystem. Samme beløp er satt av til utviklingsinvesteringer

Antall ansatte: 53 ansatte

 • Infrastruktur og drift: 24 årsverk + 1 lærling
 • Portefølje og utvikling: 11 årsverk
 • Kunderådgivning og innovasjon: 8 årsverk
 • Leverandørstyring og sikkerhet: 6 årsverk
 • Stab: 3 årsverk

 • Driftsbudsjett: ca 86,7 millioner kroner for 2017
 • Kjerneinvesteringer: ca 9,5 millioner kroner for 2017
 • Utviklingsinvesteringer: ca 9,5 millioner kroner for 2017
 • Antall registrerte brukere i AD: ca 30 000
 • Antall registrerte PCer: ca 10 000
 • Antall applikasjoner i drift: 100

 Antall innbyggere i D-IKT sine samarbeidskommuner 1.mars 2016:

 • Drammen: 67.895
 • Nedre Eiker: 24.154
 • Røyken: 21.038
 • Sande: 9.149
 • Svelvik: 6.601

 Antall ansatte i D-IKT kommunene pr 1.januar 2016:

 • Drammen: ca 4452
 • Nedre Eiker: ca 1550
 • Røyken: ca 965
 • Sande: ca 760
 • Svelvik: ca 455