Om det interkommunale samarbeid mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik.

D-IKT leverer IKT-tjenester til disse fem kommunene. Ved å samle tjenestene på ett sted oppnår kommunene både stordriftsfordeler og effektivisering.

D-IKT har 50 ansatte fordelt på fire avdelinger tillegg til stab.

Sammen inn i fremtiden

"Sammen inn i fremtiden" er ikke bare en visjon, men også et kompetanse- og et kvalitetsmål. Det handler om hva slags strategi vi må ha for å bygge kompetanse, at vi involverer oss i prosesser som foregår nasjonalt - og som er relevante for kommunene.

D-IKT baserer sine aktiviteter på følgende verdier:

  • Respekt: Vi tar hverandre på alvor
  • Pålitelighet: Vi leverer
  • Lojalitet: Vi står sammen