Vi styrer økonomi og budsjettering, og tar oss av personversaker.

Staben er ansvarlig for administrative oppgaver som budsjettering, økonomistyring og personvern.

Staben støtter daglig leder. De jobber primært med lederstøtte av alle slag som sikkerhet og beredskap, økonomistyring og budsjettering, personalsaker, personvernsaker samt oppgaver som interne prosjekter og aktiviteter, dokumentasjon og rutiner når det er påkrevet.

Stab sørger for å sikre koordinering og arbeid mot felles mål.
I de ukentlige ledermøtene behandles alt fra utarbeidelse av styredokumenter, forslag til strategi- og planleggingsdokumenter, til konkret prosjektstyring og problemløsning.

Videre har de ansvar for oppfølging av virksomhetsplan, for styre- og koordineringsutvalgsmøter og andre administrative oppgaver.

Daglig leder for Drammensregionen IKT: