Implementering av elektronisk legemiddelhåndtering

Formålet med implementering av elektronisk legemiddelhåndtering er å dokumentere og sikre at riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose, med riktig administrasjonsmåte, og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet.

Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt er først ute med elektronisk medisinskap, og nå følger Gulskogen og Åskollen. Planen videre er at i løpet av 2018 så vil prosjektleder Ole Lindseth fra D-IKT ha gjennomført prosjekter som sikrer både elektronisk medisinskap og elektroniske tralleraller til alle bo- og servicesentre i Drammen.

Gevinst for brukere, pårørende og ansatte

For brukere:

 1. Riktig pasient
 2. Riktig legemiddel
 3. Riktig dose
 4. Riktig tid
 5. Riktig måte

Pårørende:

 1. Elektronisk dokumentasjon av medisiner tatt og tilgjengelig der man er
 2. Transparent
 3. Trygghet

Helsepersonell:

 1. Færre avvik i forhold til legemiddelhåndtering
 2. Økt trygghet ved legemiddelhåndtering
 3. Forebygge misbruk og svinn
 4. Automatisk narkotikaregnskap
 5. Elektronisk loggføring av alle uttak
 6. Elektronisk bestilling av medikamenter
 7. Forbedret logistikk slik at medisiner er tilgjengelig
 8. God og pålitelig dokumentasjon
 9. Spart tid ved uttak
 10. Rask oversikt over lagerbeholdning

Kommunen:

 1. Bedre kontroll på legemiddelhåndtering
 2. Økt renommé
 3. Framtidsrettet
 4. Bedret bruker- og medarbeiderundersøkelser
 5. Bedre lagerstyring og mindre kassasjon
 6. Redusert kassasjon ved seponering
 7. Mulighet for forskning og utvikling