En multidose-dispenser er et apparat som leverer ut riktig medisindose til rett tid.

Formålet med implementering av Elektronisk Multidosedispenser (EMD) i Drammen kommune er å lette hverdagen for langtidsmedisinerte og gjør det mulig for sykepleiere og pårørende å følge opp medisinering på avstand.

Denne løsningen kan benyttes hos de av innbyggeren som har multidose. Det er doser som hjemmetjenesten tidligere har levert ut. Apparatet er programmert slik at dersom medisinen ikke blir tatt innen en viss tid, blir hjemmetjenesten varslet.  Det gir både mottaker, pårørende og kommunen verdifulle effekter.

Elektroniske multidosedispensere er et hjelpemiddel som vil bli en sentral del av den nye hverdagen i helse­ og omsorgssektoren i Norge. Helsedirektoratets nasjonale velferdsteknologiprogram oppmuntrer og anbefaler kommunene å ta det i bruk.

– Mottakeren blir mer selvstendig og kan lettere styre sin egen hverdag. Apparatet gjør det også mulig for sykepleiere og pårørende å følge opp medisinering på avstand, sier prosjektleder fra D-IKT, Ole Lindseth.

For hjemmetjenesten vil dette bety mer kvalitetstid til den enkelte bruker og redusert arbeidspress på morgener.
– Teknologien (IT) har ingen verdi i seg selv. Gevinster kommer i form av effektiv bruk av teknologi. Gevinstene kommer når teknologien lar folk gjøre ting på nye måter, sier Ole Lindseth.