D-IKT-samarbeidet oppgraderer UBW (Agresso) til nyeste versjon.

Drammen, Sande, Svelvik og Røyken kommune bruker Unit4 Business World (UBW, det som tidligere het Agresso) som økonomi-/regnskaps- og lønns-/personalsystem. Det gjør også mange av de kommunale foretakene og interkommunale selskapene. Den nåværende versjonen av UBW (Agresso), M4, støttes ikke av leverandøren lenger, og derfor oppgraderer D-IKT til nyeste versjon, M7.

Dette er en ren teknisk oppgradering, hvor målet med selve prosjektet ikke er å innføre ny funksjonalitet. Den nye versjonen vil gi tilgang til noen nye funksjoner uten at det legges spesielt opp til dette, men prosjektet går ut på å sørge for at funksjonaliteten i M4 fungerer like godt i M7. Det å gjennomføre endringer i bruken og ta i bruk ny funksjonalitet vil bli organisert som aktiviteter i etterkant av prosjektet.

Leverandør av UBW er Evry. Leder for mottaksprosjektet er Eric M. Haugen, som er innleid fra A-2 Norge, og ellers er mottaksprosjektet bemannet med ansatte i D-IKT, de fire kommunene og de underliggende selskapene.