D-IKT benytter en prosjektmodell for portefølje- og prosjektstyring for prosjekter der vi sitter med prosjektledelsen.

Det er etablert et porteføljestyre og en arkitekturgruppe som skal ivareta D-IKTs prioritering av prosjekter og aktiviteter man har besluttet skal følges opp.

Porteføljestyret prioriterer prosjekter ut fra forhåndsdefinerte kriterier, samt økonomi og ressurser.

Prosjektledere i D-IKT har sertifisering i Prince2, som er en anerkjent metode for prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og er utbredt i offentlig sektor spesielt. Metoden består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper som skal sikre en vellykket prosjektgjennomføring. Metoden sikrer videre at det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon i prosjektene som gjennomføres. Klarhet i dette sørger for at prosjekter leverer resultater, samt at metoden gir et felles språk for alle som jobber i prosjektene.