1. Bruk ord og uttrykk som brukeren kjenner

Skriv et språk som brukeren er kjent med. Bruk ord og uttrykk som er del av dagligtale. Unngå tåkespråk og fremmedord. Kall en spade for en spade.

2. Sett punktum

For at teksten skal være lesbar og forståelig er det viktig at vi holder oss til korte setninger. Vær ikke redd for å sette punktum. Punktum gir oss pustepause.

3. Skriv det viktigste først

Pass på at viktige ord og uttrykk kommer høyt opp i teksten. Trekk det frem i tittel og ingress. Det gjør saken lettere tilgjengelig for brukeren og mer optimalisert for søkemotorene.

4. Skriv aktivt

Språket i det offentlige blir fort passivt og ”overpresist”, som igjen er tungt å lese. Skriv aktivt heller. Passivt: Vedtaket kan påklages. Aktivt: Du kan klage på vedtaket.

Passivt: Det vises til gjeldende retningslinjer. Aktivt: Vi viser til gjeldende retningslinjer.

5. Rydd opp i avsnittene

Unngå å møte brukeren med en vegg av tekst. Skap luft ved å dele opp teksten i avsnitt slik at det er enklere for brukeren å ”skanne” seg gjennom innholdet.

6. Skriv gode titler/mellomtitler

Lag meningsfulle titler på teksten du skriver. Sørg for at titler klart og tydelig skilter hva teksten handler om. Unngå overdrevent kreative eller kryptiske titler.

7. Uthev viktige enkeltord eller setninger

Bruk enten uthevinger av enkeltord i fet tekst eller bruk mellomtitler: De hjelper brukeren å finne nedslagsfelt og/eller skaper et helhetsinntrykk av saken med å ”skanne” innholdet.

8. Bruk punktlister

Ofte har vi behov for oppramsing i teksten. Skal du ramse opp flere ting, så gjør det med en punktliste. Da blir det enklere for brukeren å skanne teksten for relevant innhold.

9. Bruk av lenker i teksten

Lenker skal være selvforklarende, som sier noe om innholdet til det du lenker til. Ikke bruk ”Les mer” eller ”Klikk her”.

10. Les korrektur. Fjern unødvendige ord og setninger

God nettskriving fordrer til at vi koker ned innholdet. Unødvendige ord og setninger skal fjernes. Dette styrker lesbarheten.

 

Kilde: Effektiv nettskriving av Ove Dalen, Oppdatert 24. oktober 2011