Registrering i passordbytteløsningen


For at du skal kunne bruke passordbytteløsningen på www.d-ikt.no må du være registrert med et mobilnummer og/eller en privat epostadresse.
Når du skal registrere dette, MÅ du være innlogget på pc på det kommunale nettet.

Fremgangsmåte

1. Åpne en nettleser og gå til http://pp/.

2. Når du får dette valget, klikk på Drammensregionen IKT

3. Du kommer til din side i Personellportalen. Og på venstre side er det et ikon for Selvbetjening. Trykk på dette.

4. Øverst til venstre på neste side klikker du på Endre selvbetjening

5. Under Selvbetjeningsinformasjon fyller du ut feltene for Ekstern epost og Privat mobil. Trykk så på Lagre skjema.

Når dette er gjort, kan du selv endre passord i passordbytteløsningen.