Bestilling

Vi har to løsninger for hjemmekontor; Hjemmekontor eller Sikkert hjemmekontor. (NB Begge løsningene er selvfølgelig sikre, men en er for tilgang til programmer i sikker sone, som Gerica osv.).

Hvis du trenger hjemmekontor for å bruke sak- og arkivsystem, Agresso, Komtek eller lignende, skal du bestille Hjemmekontor.

Skal du bruke Gerica, Profil, Sikker arbeidsflyt(IOP) eller andre fagsystemer i Sikker sone må du bestille Sikkert hjemmekontor.

 1. Bestille hjemmekontor

Det forutsettes at den som skal bruke hjemmekontorløsningen har inngått avtale om hjemmekontor med arbeidsgiver.  NB! Hver kommune har egne avtaler for dette. Spør lederen din hvis du er usikker.


Henvendelsen til  må inneholde: 

  • Navn på bestiller, virksomhet, bestillers e-postadresse og gyldig bestillernummer.
  • Navn, e-postadresse og mobilnummer til den som skal bruke løsningen.

2. Bestille sikkert hjemmekontor
Det er kun virksomhetsleder som kan bestille Sikkert hjemmekontor til medarbeiderne sine. Avtalen med ansatte som skal benytte løsningen, skrives og oppbevares av den enkelte kommune.

Henvendelsen til  må inneholde:

Skriv Bestilling sikkert hjemmekontor eller sikker arbeidsflyt i emnefeltet.

  • Navn, e-postadresse, virksomhet og gyldig bestillernummer til den som har lov til å bestille (kun virksomhetsleder)
  • Navn, e-postadresse og mobilnummer til den som skal bruke løsningen.

Bestilling for flere ansatte i samme virksomhet kan sendes samlet.