Retningslinjer

Retningslinjer for bruk av hjemmekontorløsning:
Retningslinjene gjelder for ansatte i alle organisasjoner som er tilknyttet D-IKTs nettverk. De gjelder også for eksterne konsulenter som trenger tilgang til D-IKTs nettverk via denne løsningen.

Generelt om utstyr og programvare (gjelder ikke eksterne konsulenter):
Hjemmekontor skal kun brukes på PC-er levert av D-IKT. Utstyr og programvare er arbeidsgivers eiendom og må behandles med forsiktighet. Det er ikke tillatt å gjøre endringer på utstyret, som å installere annen programvare som spill og/eller programmer, filer eller tilsvarende lastet ned fra internett eller fremskaffet på annen måte. PC-en skal ikke brukes av andre personer enn den som er autorisert til å bruke hjemmekontoret. PC-en skal ikke brukes av familiemedlemmer.
Service og reparasjoner som følge av uaktsom bruk av utstyret, eller brudd på ovennevnte betingelser, må dekkes av den enkelte arbeidstaker selv.

Internettilgang hjemme:
For å bruke hjemmekontorløsningen bør man ha en internettilgang med minimum 720 kb hastighet. Hjemmekontorbrukeren må selv bestille slik internettilgang. D-IKT har ikke ansvar for den enkeltes internettlinje hjemme, heller ikke for utstyr levert av internettleverandør (modem/trådløs router). Bruk av trådløs internettilgang hjemme skjer på eget ansvar.

Informasjonssikkerhet:
Kommunens regler for bruk av internett og e-post følger PC-en og gjelder over alt (hjemme, hoteller, hytte, åpne trådløse samband). Det er viktig straks å melde fra hvis PC-en skulle få virus eller skader, da dette utgjør en stor sikkerhetsrisiko for andre brukere i nettverket.

PCer som brukes til hjemmekontor skal kobles opp i D-IKTs nettverk minimum en gang per måned. Dette er nødvendig for å få oppdatert antivirusprogram og operativsystem.

Passordbytte må skje når PC-en er koblet opp i D-IKTs nettverk. Det er ikke mulig å logge seg på hjemmekontor hvis passordet er utløpt. Passordbytte varsles alltid 14 dager før passordet utløper. Hjemmekontorbruker er selv ansvarlig for at ingen uvedkommende får tilgang til systemer eller data; logg deg ut når du forlater PC-en.

Eksterne konsulenter er selv ansvarlige for å sikre sine maskiner slik at virus eller annen ødeleggende kode ikke kommer inn i D-IKTs nettverk. Grov uaktsomhet kan medføre erstatningsansvar.

Mistet utstyr eller passord: Dersom du mister mobiltelefonen, eller mistenker at andre har fått tilgang til passordet, skal du straks melde fra til D-IKT driftstøtte, tlf. 32 04 60 40, eller .

Oppsigelse av avtalen: Avtale om hjemmekontor skal sies opp av virksomhetsleder når arbeidstakeren slutter, eller av annen grunn ikke skal bruke tjenesten lengre. Dette gjelder også ved lengre permisjoner hvor bruker ikke skal jobbe mot nettverket. Kostnader Det påløper en lisenskostnad på kroner 1.879 per år for hver enkelt hjemmekontorbruker. Beløpet faktureres den enkelte virksomhet.