Legge til skriver

Klikk på Windows-knappen, begynn å skrive kontrollpanel , velg Kontrollpanel når det dukker opp i søkefeltet.

  • Klikk på Enheter og skrivere og velg Legg til en skriver.
  • Klikk deretter på Skriveren jeg vil ha, er ikke i listen.
  • Velg Søk etter skriver i Active Directory..
  • Skriv inn navnet på skriveren du vil ha, vanligvis Sikker_Utskrift
  • Merk ønsket skriver i listen som kommer opp, og trykk på OK for å legge til skriveren.